Doorscrollen voor

actueel nieuws

Onder: expositie in kerkje Hempens 2017

Boven: doek met lijst, titel Fontein, 2012

Verkocht Marrum

Boven langwerpig doek

titel :Dinodraak, 2013

Verkocht Breda

 

 

Onder doek , titel: de eerste stap

hoort bij een schilderij, 2013

 

 

Boven: doekje, titel: Herstblad, 2014

 

Onder doek, titel : Amarilles 2012

2010   Kerstmarkt Oudebildtdijk

 

2011   Nije Fenne in Sint  Annaparochie               eerste Kykdâg-skilderijen

           

            Lezing in de Beuckelaar in St.-Anne

 

            Met kraam op Rembrandtmarkt in              Sint Annaparochie

 

 2012 Gedichte-aven in St.-Anne

         

          Lezing uit eigen werk in St.-Anne

 

2013   Kûnst op fekânsy op alle campings              in de gemeente Het Bildt

           

           Gedichte-aven in St.-Anne

           

           Expo op De Grote Wielen

           te Leeuwarden

           

           Expo#8 in straat onder de

           weg van het Fries Museum,

           Turfmarkt te  Leeuwarden

 

2014   Expo in de Aylvamolen t

            Burchwert

         

            Kûnst op fekânsy op Swarte Haan

         

           Nationale Gedichtendag in Sneek

 

2015   Expo in Nieuwlande

         

            Gedichte-aven in St.-Anne

           

            Kûnst op fekânsy op Swarte Haan

           

            Kykdâg in aTALjEA in Sint   

            Jacobiparochie met ferhalen

 

2016   Expo op Swarte Haan

 

           Etalage wedstrijd in Grou

                     

           Gedichte-aven in St.-Anne

 

2017   Kûnst op fekânsy in Medemblik

          +  Kykdâg in aTALjEA  in Sint 

              Jacobiparochie met poëzie

          + Extra Kykdâg Pasen in aTALjea 

              in Sint Jacobiparochie

         +  Gedichteaven in St.-Anne

         +  Opening galerie met pointilist 

             Ron Schaft

          + Kunst op vakantie in Overleek

          + Lopende tentoonstelling in kerkje               Hempens in juni 2017

         + Dissy op kaatsveld in Sint

            Jacobiparochie

          + Expo in Westhoek

         + Tentoonstelling van 12

             schilderijtjes in de

             Emmastate, Emmakade 

             te Leeuwarden

 

 2018   Kykdâg in aTALjEA in Sint

             Jacobiparochie met in de

             galerie keramiek en linosnede's

             van Rieta Mulder 

             

             Gedichte-aven in St.-Anne

.

......... Leeuwarden Culturele

            Hoofdstad 2018:

            ....Blokpaneeltje 

                2018 in galerie

                van Henk Dillerop

            ......Openlucht expo

                  in binnenstad

                 Leeuwarden van

                 Manna Ori uit

                 Japan met

                 Herfst schilderij

                 en gedicht

            ...........Schilderij The Flow bij

                      Harm Wijbenga van

                      Prachtig Makke in

                      Leeuwarden

 

uithangbord 2013

 

Boven doek met lijst 2017

titel: vallend kind

 

Onder groot doek 2013 , titel: Tulp

Verkocht Westhoek

 

 

Boven kurk met lijst ,titel : Papaver 2015

Onder kurk met lijst ,titel: Zaaddoos 2015

 

                         18 juni 2018 dissys/braderie in St.-Jabik met hulp van buurman Wim in de koude regen

 4 augustus lezing in de Beuckelaer in St.-Anne

 

 

Eksposisy skilderijen Waddensee fanwege eerste lustrum

in samenwerking met Hilde Roerdink-Berger, kunstsinnige plastieken

loads Bosje, Boanweg/seedyk onder St.-Jabik

saterdeg 1 en sundeg 2 septimber 2018

Groate Kerk in St.-Jabik  6-9 septimber 2018

met 'n skilderij over 't Bildt

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                              KYKDÂG 2019

                                               elke sundeg in jannewary

                                               fan 10 ant 5 uur

                                               Waddensee skilderijen

                                              in de gallery plastyk/beelden

                                              fan Hilde Roerdink-Berger

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3 Bildtse kunstenaars in Ioannistjerke in Wier juni 2019

boven: overzicht mijn expo Wier op het podium juni 2019

 

 juli 2019 expositie in Swichum, Nicolaas tjerke, Ayttadyk 4 

boven: augustus 2019 Hempens Martinus kerkje

onder: opening KYKDÂG 2020 met Gryt Nicolay en Suliman Bedwi

 

laatste expositie in Finkum in Vituskerk

onderwerpen: flora, watertoren St.-Jabik en Waddenzee

te koop St.-Jabik pelgrimstander/souvenir

hoekje met Kûnstútlien

juni 2020