Wegens reorganisatie in atelier aTALjEA voor de Kûnstútlien zijn diverse schilderijen in allerlei catogoriën uitverkocht, hetgeen nog niet is bijgewerkt in de betreffende hoofdstukken van deze website. u kunt gerust bellen, chatten of het contactformulier doorsturen

u kunt op deze site uw werk uitkiezen en op het contactformulier afspraken met mij maken over halen, brengen en betalen.

 

                                                           

presentatie 3 talig boek WETEN s ARIG in buurthuis De Opstap in St.-Jabik

hoofdstuk Ik weet nog dat,  en drie korte verhalen in het Bildts

hoofdstuk tips in het Nederlands

hoofdstuk eigenwiisheden in het Fries

netto opbrengst voor WarChild

 

KUNSTUITLEEN aTALjEA

 

 

 

een blauwkunstwerk op stof inleveren voor de expositie in de kerk in Raard bij Dokkum

met vele andere kunstenaars om een blauw doek te maken met 

thema VERDRIET

Einde exposities

                  einde Kykdâg

                                      blijft KûNSTútlien

                                                te bekijken en bestellen via

    het contactformulier                                                              http://taleajansma.jouwweb.nl

 

 

 

mijn eerste Nederlandstalige levensroman

CRISTINA ZONDERVAN is uitverkocht

zie ook YouTube film onder:

presentatie Cristina Zondervan

        nieuwe collectie tekeningen achter glas februari 2020

 

 

uit solidariteit met Syrische kunstenaar Sleman Bdewi, die op straat is gezet, zonder geld, tijdens zijn proces in Hoger Beroep

hangt de vlag bij kûnstútlien halfstok en is de kunstuitleen gesloten.

 

in februari, maart en april 2020

in CAFË OHMS

aan de Emmakade in Leeuwarden

in de Emmastate

met schilderijen over St.-Jabik

iedere  dag geopend vanaf 10 uur

i.s.w.m. Syrische kunstenaar Sleman Bdewi

toegang gratis naast de lift

St.-Jabik fanôf de Kouweweg                                                                  St.-Jabik fanôf 't betonpâd bij Piet Hoekstra in 't feld

KYKDÂG op 5 jannewary 2020 fan 11 uur ant 17.00 uur, beelden fan Gryt Nicolay en

15 skilderijen over de watertoren fan St.-Jabik fan Talea

KYKDâG  iedere zondag in januari 2020

met 15 Acryl-schilderijen over St.-Jabik

in de galerie Gryt Nicolay uit Stiens met beelden

nieuw boven van links naar rechts:

fantasie, groot canvas                                            vierkant canvas, vlinder op hand                         tekening achter glas, hond

 

al voor de opening op 1 november

2 schilderijen verkocht in Kûnstútlien aTALjEA

de netto opbrengst gaat naar WarChild

net als de netto opbrengst van souvenir St.-JAbikstander

 

Onder: einde expo met kunst op vakantie in de caravan  2011 - 2019

                                                                                                                      wordt omgezet in Kunst út lien in aTALjEA

N I E U W

KUNST-UITLEEN

per 1 november 2019

Acryl schilderijen en tekeningen achter glas

zijn per maand te huur

met optie tot koop

borg voor baklijsten

kinderen tegen reductie prijzen

bekijk de collectie op deze site

contact via het formulier bij KONTAKT, HOME en Kunstveiling

 

links boven: doek, bedelaars met toeriste

 

Links : doek , St.-Jabik met watertoren gezien vanaf Minnertsga

...............................................................................................................................................................................................................................

nieuwe schilderijen:

                                   St.-Jabik 2019

                                                            mensen 2019

expositie's

            februari, maart, april in café Ohm inEmmastate te Leeuwarden met Suliman

                           juni in Theatertsjerke Ioannis te Wier met Hilde en Suliman

                                     juli in kerk te Swichum met Hilde en Suliman

                                                 augustus in kerk te Hempens met Hilde en Suliman

 

 

 

 

 

 

///////////////////////////////////////////////mijn blokpaneeltje was te koop in EXmorra

                                                                   onderdeel van terugblik CHL2018 in galerie Steen & Staal

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                                                  EXpositie Café Ohm in Emmastate , Emmakade 59, Leeuwarden

                                                  tekeningen achter glas en kleine abstracte schilderijtjes

                                                          in samenwerking met Suliman Bdioue uit Syrië

                                                            met tekeningen en schilderije over de oorlog

                                                             van 19 januari tot april 2019

                                                             elke werkdag, 's avonds in het weekend

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KYKDÂG 2019

Waddensee skilderijen en plastiken fan Hilde Roerdink

sundeg 6, 13,20 en 27 jannewary

fan 10 ant 5 uur

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

links onder: Ouwe-Dyk 768

Rechts onder: zakketel

Boven:  de nieuwe collectie Tekeningen achter glas voor 2019

bedoeld om die tijdens de toer Kûnst op fekânsy bij de 10 Mooie Palen fan 't Bildt

te laten zien in de caravan

..................................................................................................................................................................................................................................

Golf fan Onrust : betrokkenhyd bij 't Bildt

expositie in de Groate Kerk van 15 Bildtse kunstenaars

tijdens weekend Westhoek Búttendyks 

6-9 september  2018 

 

 

 

10 september 2018

pauze tijdens

presentatie dichtbundel

3TALeg

in Apeldoorn

 

..........................................................................................................................................................................................................................

 

EXPOSITIE

schilderijen Waddenzee v/w/ eerste Lustrum

i. s. m.

Hilde Roerdink-Berger met kunstzinnige plastiken

aan de Boonweg bij fam. Bosje

St.-Jabik

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 met de kûnst achter glâs

25 juli 2018

op 't pelgrimsfeest

Finestere op Swarte Haan

 

.....................................................................

juni 2018 expo Nieuwlande Drente

in beeldentuin van 10 tot 20 uur

bij Ria de Vries - Drent

 

.....................................................................

Braderie/dissys St.-Jabik

18 juni 2018

 

 

 

Rechts:

12 mei 2018

       Expositie in de Aylvamolen

     

 

Rechts: op de 2de etage bij de bedstee

               en onder de balken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................

Volg dit bord om Kunst op vakantie in Waadhoeke te bekijken in 40 dorpen en 1 stad

Boven: feestelijke opening op Nije Syl met Alex en echtgenote

Rechts: Ouwe Syl

Boven: geintresseerde jeugd op Nij Altoena

Boven: Drukte op Swarte Haan bij camperplaats

 

Op woensdag 2 mei 2018 start ik met het project Kunst   op vakantie in Waadhoeke

van 10 tot 17.00 uur op werkdagen                         

Keunst op fakânsje yn Waadhoeke

 

 

 

 

 

Mei 2018:

       Start op Nije Syl op de 3-sprong                       

Kûnst   op  fekânsy  in Waddenhoek

        Ouwe-Syl bij 't Febryk

          Nij Altoenae bij het dorpshuis Utwyck

               Swarte Haan op het parkeerplaats

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 7 mei

                      Minnertsga bij de bakker

                           

                             

 

 

 

 

  Tzummarum tegenover Nij Bethanië

 

 

 

 

15 Mei   

       Froubuurt,

Bitgum. Beetgummermolen, Engelum, Berlikum,                overnachting in Wier

   16 mei   

    Oosterbierum             

                        Sexbierum bij Aeolus

                             Pietersbierum bij de kerk

                                  Roptasyl bij het gemaal

                                     Hornestreek

......................................................................................................

Dinsdag 22 mei                

             Ried,

 

 

 

 

 

 

Boer,

 

 

Dongjum ,

 

 

 

Peins

 

Klooster Anjum

Klooster Lidlum

Franeker noord

 

Menaldum buorren

 

 

 

 

 camping Schatsenburg bij Menaldum

 

 

 

 

woensdag 23 mei

 

 

Menaldum,

Dronryp,

 

Slachtedyk

Windmolenpark Pietersbierum

 

Baaijum

Schalsum

 

Franeker

Skingen

 

 

Slappeterp

 

 

Franeker,Blomketerp

 

 

 

 

.....................................................................

dinsdag 5 Juni 2018

                 Baijum,

Winsum, Herbaijum, Kiestersyl, Kie, Sopsum,

 

 

Hitsum, Gea Iedema fan FNP kwam op bezoek

 

 

 

 

camping Tzum

 

 

 

 

Welsryp, Achlum,

 

 

 

 

 

 

woensdag 6 juni

Midlum, Welsryp,

 

Zweins, Spannum, Winsum,

 

 

Deinum

Blessum  Boksum 

 

Bij buurtschappen:

      Doijum             Fatum              Holryp      Hoptille        de Kampen               Laakwerd         Meamert        Salverd            Skyldum      Tolsum             Tjeppenboer    de Varen     en    War

kon de caravan niet stilstaan.

die komen met de auto vol kunst aan de beurt in

Augustus 2018:

en door de 2de hittegolf kon dat op     

  camping de Swaan in Slappeterp en

camping de Blikfaart in St.-Anne,   

NIET DOORGAAN                                                        

Maak jouw eigen website met JouwWeb